top of page

Colegiul Medicilor din România, o nouă viziune! – Conducere nouă la Colegiul Medicilor din România


În urma alegerilor din 23 octombrie, Dr. Valeria Herdea devine membru BEX, Vicepreședinte în departamentul economico-social al Colegiului Medicilor din Romania.


COMUNICAT DE PRESĂ

Astăzi au avut loc alegeri în cadrul Colegiului Medicilor din România (CMR) pentru desemnarea președintelui și a celorlalți membri ai Biroului Executiv.

Astfel, noua echipă de conducere este formată din:

  • Președinte, prof. univ. dr. Daniel Coriu

  • Vicepreședinte, Valeria Herdea – Coordonator al Departamentului Economico-Social

  • Vicepreședinte, Gheorghe Borcean – Coordonator al Departamentului de Jurisdicție profesională

  • Vicepreședinte, Călin Bumbuluț – Coordonator al Departamentului Profesional – Stiințific și Învățământ

  • Secretar General, Gindrovel Dumitra – Coordonator al Departamentului de Avizări

Noul președinte-ales al Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Daniel Coriu, a declarat:

Mulțumesc tuturor pentru votul de încredere. Această alegere mă responsabilizează, dar îmi demonstrează că schimbările pe care le-am prezentat public reprezintă dorințe ale comunității medicale. Colegiul Medicilor din România reprezintă entitatea noastră, a tuturor medicilor. Împreună trebuie să luptăm pentru profesia medicală, să dezvoltăm profesia de medic și îi asigur pe toți medicii că doresc un Colegiu al Medicilor pentru toată comunitatea medicală, un Colegiu în care fiecare medic este important și mândru că este membru al acestui corp profesional. Sunt convins că, împreună cu noua echipă de conducere, vom putea și trebuie să reprezentăm cu onoare profesia medicală în dialog cu autoritățile – fie că vorbim de Președinție, de Parlamentul României, de Guvern, de Ministerul Sănătății, de CNAS, ANMCS, precum și cu orice altă entitate care are legătură cu profesia medicală – și cu societatea în ansamblul ei. De asemenea, consider că este importantă o armonizare și o dezvoltare continuă a relației cu colegiile teritoriale, păstrând autonomia și dezvoltând colaborarea, deoarece colegiile județene reprezintă medicii din teritoriu, iar noi, ca organizație centrală, trebuie să ne aliniem proiectele la acelea care sunt într-adevăr importante pentru profesia medicală. Când m-am hotărât să candidez pentru această onorantă funcție, am făcut-o după ce am recitit statutul Colegiului Medicilor din România și doresc ca în prima mea comunicare publică în calitate de președinte-ales să vă supun atenției art. 2, alin. 1 din Statutul Colegiului Medicilor din România: <<Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin față de pacient şi de sănătatea publică>>”.

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România este format dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinti şi un secretar general, aleşi în mod individual de către Consiliul Naţional, dintre membrii săi. Biroul Executiv se întruneşte o dată pe săptămână sau ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii săi, lucrează legal în prezenţa a trei dintre membrii săi şi ia decizii valabile cu votul a cel putin trei membri. Membrii Biroului Executiv îşi pot exprima votul asupra unei decizii prin corespondenţă, inclusiv în format video sau electronic.

Atribuţiile Biroului Executiv sunt de a asigura activitatea permanentă a Colegiului Medicilor din România; de a aproba angajarea de personal şi de a asigura execuţia bugetului, de a întocmi raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune aprobării Consiliului Naţional, de a executa hotărârile Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, de a elabora şi supune spre avizarea Consiliului Naţional proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza bugetelor locale, de a îndeplini orice alte sarcini stabilite de către Consiliul Naţional şi de a informa Consiliul Naţional cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului.

De asemenea, Biroul Executiv coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului Naţional. Preşedintele Biroului Executiv al Consiliului Naţional este preşedintele Colegiului Medicilor din România.

Preşedintele reprezintă Colegiul Medicilor din România în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, încheie contracte şi convenţii în numele Colegiului Medicilor din România cu aprobarea Biroului Executiv, convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, aduce la îndeplinire deciziile Biroului Executiv, hotărârile Consiliului Naţional date în sarcina sa şi rezolvă problemele şi lucrările curente.

119 afișări

Comments


bottom of page