top of page

Colegiului Medicilor din Romania decide sistarea tuturor manifestarilor EMC - mai putin cele online

Comunicat al Colegiului Medicilor din Romania


Având în vedere:

-declarația Asociației Medicale Mondiale adoptată la Chicago, în 2017, prin care ”medicii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja propria sănătate, precum și sănătatea personalului și a colaboratorilor” (https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-epidemics-and-pandemics/); -jurământul lui Hipocrate, depus de toți medicii, care include și declarația: ”colegii mei vor fi frații mei”; -Adresa Ministerului Sănătății – Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică nr 13.828/13.03.2020, prin care se impune anularea pentru o perioadă de 30 de zile a activităților colective ale personalului medical; -Decizia nr 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor,

Colegiul Medicilor din România decide sistarea tuturor manifestărilor de Educație Medicală Continuă, propuse de furnizorii acreditați în România, cu excepția celor online, până la o dată care va fi comunicată ulterior, în funcție de evoluția contextului epidemiologic, când procedurile standard vor fi reluate, în condiții de siguranță indubitabilă

Toate creditările deja acordate manifestărilor educaționale conform reglementărilor legale își mențin valabilitatea, dacă solicitarea inițială nu suferă modificări, urmând ca aceste activități să se reia după anunțul oficial de reluare a activității, potrivit reprogramărilor convenite cu Departamentul Profesional-Științific și Învățământ.

Dr. Gheorghe BORCEAN - Președinte CMR

Dr. Călin BUMBULUȚ - Vicepreședinte CMR

58 afișări

תגובות


bottom of page