top of page
  • Poza scriitoruluiAREPMF

Copilul abuzat - Dr. Brînză Ileana, Dr. Tarciuc Petruța


Abuz

DEX

Medical

Juridic

încălcarea legalității, faptă ilegală; exces.

o acțiune sau inacțiune orientată asupra copilului, afectându-i sănătatea fizico-psihică cu consecințe negative temporare sau definitive.

o încălcare a normelor legale care apără regulile de conviețuire socială. Regulile asigură creșterea și dezvoltarea normală a copilului din punct de vedere bio-psiho-social.

Formele de abuz (pot să se includă reciproc)

Fizic

Neglijarea

Emoțional

Sexual

vătămare intenționată (echimoze, traumatisme/fracturi, arsuri ...)

lipsa unui ajutor fizic, medical, a unei supravegheri, a afectivității, a stimulării.

ostilitatea, lipsa atenției, cazurile de abandon, cerințe improprii.

penetrativ, nonpenetrativ, intrafamilial, extrafamilial, la fete și la băieți

Abuzatorul are o relație prin care deține controlul sau poate influența/manipula acțiunile copilului; poate fi cineva cunoscut, din familie/școală/vecini sau persoane străine.

În contextul realizării acestor relații, voit și conștient, integritatea, dezvoltarea, sănătatea sau viața copilului sunt puse în pericol.

Datorită diagnosticului dificil - prin lipsa semnelor obiective - și al prognosticului sever

este importantă, în practica curentă, identificarea și urmărirea semnelor

de neglijare și abuz emoțional.


​Indicatori ai persoanei care neglijează copilul

1. Lasă copilul singur acasă perioade lungi de timp (o săptămână sau mai mult, din motive neîntemeiate)

2. Lasă copilul cu alţi copii mai mici de care el trebuie să aibă grijă

3. Impune copilului să muncească utilizând instrumente / unelte ce ar putea deveni la un moment dat periculoase

4. Expune copilul la pericol (de orice natură)

5. Nu ştie unde este copilul (perioade relativ lungi de timp – o zi întreagă sau mai mult)

6. Consum de alcool sau droguri

7. Dezorganizat, viaţă de familie tensionată

8. Dezinters faţă de copil, răceală afectivă, relaţionare distantă

9. E izolat de prieteni, rude sau vecini; lipsa abilităţilor sociale

10. Boli cronice (organice , dar mai ales psihiatrice)

11. Istoric de neglijare (în familia sa de origine)

12. Lipsa motivaţiei pentru activitate, letargie

13. Nu îi oferă copilului îngrijire medicală adecvată (fără să îl ducă la medic când acesta are nevoie, îl tratează cum consideră el de cuviinţă sau nu îl tratează de loc)

14. Ţine copilul acasă fară un motiv întemeiat

15. Dezinteres faţă de activitatea şcolară a copilului (nu participă la şedinţe)

Indicatori ai neglijării copilului

Indicatori fizici

Indicatori comportamentali

1. Foame permanentă.

2. Aspect exterior neîngrijit, murdar, nepotrivit condiţiilor de vreme. Igiena personală neadecvată.

3. Adesea obosit, fără energie.

4. Lipsă de supraveghere în activităţi periculoase.

1. Cerşeşte, fură mâncare.

2. Oboseală constantă, este tăcut, adesea adoarme.

3. Întârzie frecvent la şcoală sau absentează.

4. Distruge lucruri.

5. Abandon şcolar.

6. Emancipare timpurie (la adolescenţi).

7. Consum de alcool sau droguri.

8. Comportament sexual neadecvat.

Indicatori ai persoanei care abuzează emoţional copilul

1. Tratează copiii în mod diferenţiat.

2. Acuză copilul pe nedrept.

3. Pune copilului porecle.

4. Este rece şi distant.

5. Nu îşi exprimă emoţiile în relaţia cu copilul.

6. Nu manifestă afectiune faţă de copil

7. Ignoră problemele copilului (nu le cunoaşte, dar nici nu se arată dispus să le afle).

8. Se poate observa atitudinea abuzatorului emoțional în relația cu copilul: rejetarea, ignorarea, terorizarea, exploatarea, izolarea, coruperea copilului, aşteptări abuzive (ce depăşesc aptitudinile sau capacităţile de înţelegere ale copilului), etichetarea, blamarea, acuzarea, ameninţarea, critica ofensatoare, sarcasmul muşcător, invalidarea, dominarea, minimalizarea copilului.

Indicatori ai abuzului emoţional la copii

Indicatori fizici

Indicatori comportamentali

1. Probleme de vorbire.

2. Întârzieri în dezvoltarea fizică.

3. Diferite somatizări, aparent fără o motivaţie medicală evidentă (astm, alergii severe, ulcer, etc.).

4. Existenţa dorinţei de a-şi pune capăt zilelor.

5. Tentative de suicid.

1. Obiceiuri neobişnuite (îşi suge degetul, muşcă).

2. Probleme de comportament (distructiv, antisocial).

3. Compliant, pasiv sau din contră agresiv, comandă lucruri.

4. Torturează animalele.

5. Este un ,,mic adult" sau se comportă ca un copil mai mic decât el.

6. Acte de delincvenţă.

Repere legislative utile

- Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001)

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23 iunie 2004)

- Hotărârea de Guvern nr. 49 din 19 ianuarie 2011 - Metodologia-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.

109 afișări

Postări recente

Afișează-le pe toate

Meningococemia

Comments


bottom of page