top of page

In temeiul art 17 din Statutul AREPMF, Consiliul Director al AREPMF convoacă Adunarea Generală a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie - AREPMF,  în ședință ordinară, care va avea loc JOI, 1 septembrie 2022, ora 18.30,  în format online, cu următoarea ordine de zi:

 

1.     Raport președinte în exercițiu pentru anul 2022 - primele 6 luni

2.     Raport execuție bugetară anul 2021 - 2022

3.     Raport Comisia de Cenzori 2021 - 2022

4.     Proiect Buget-Venituri-Cheltuieli pentru anul 2022

5.     Raport Departament profesional-științific

6.     Raport Departament Etică

7.     Organizarea alegerilor membrilor Consiliului Director al AREPMF pentru mandatul 2022-2024 (prezentarea regulamentului electoral, prezentarea candidaturilor, procesul de votare, comunicarea rezultatelor)

 

Ședința se va desfășura în format online prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. Credențialele de autentificare vor fi furnizate de organizatori. Link-ul pentru acces la Adunarea Generală a AREPMF va fi trimis pe adresa de email în cursul zilei de 1 septembrie 2022. vă rugăm să verificați casuța poștală, inclusiv folderul Spam.

 

Fiecare membru cu drept de vot se loghează cu: nume, prenume și adresa de email pe platforma unde va avea loc Adunarea Generală, în vederea identificării membrilor cu drept de vot. Persoanelor care nu se autentifică cu datele menționate mai sus și nu pot fi identificate de către organizator nu li se va permite accesul în platformă sau/și vor fi excluse.

 

Conform Art.9, alin (2) din Statutul AREPMF, au drept de vot membrii titulari: medici de familie care solicită înscrierea, plătesc cotizația anuală și beneficiază de toate drepturile, inclusiv de vot,  cel  de a alege şi a fi aleşi în structurile de conducere ale AREPMF.

 

 

Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei. În cazul in care la prima convocare nu este întrunit cvorumul, cea de-a doua Adunare este statutar întrunită indiferent de numărul membrilor cu drept de vot prezenți și va avea loc în data de 2.09.2022, orele 10.00-13.00, în format online.

bottom of page