top of page

Asociaţia Română Pentru Educaţie Pediatrică în Medicina de Familie”
— extras din statut —

5. Art. 6. Asociaţia Română Pentru Educaţie Pediatrică în Medicina de Familie este o organizaţie profesională şi ştiinţifică dedicată promovării şi dezvoltării practicii pediatrice în cadrul specialitatii de medicina de familie din România.

CAP. 2. SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art. 7.
(1) Scopul Asociaţiei este unul educativ şi ştiinţific în vederea dezvoltării şi creşterii performanţei profesionale în practica pediatrică a medicilor de familie.
(2) Promovarea educaţiei pentru sănătate, cu accent pe sănătatea copilului şi a tinerilor din România.

bottom of page