top of page

CONDIȚII REZUMATE secțiune Comunicări Orale 

1. Comitetul Științific al Congresului Național AREPMF invită participanții să trimită Rezumate pentru secțiunea Comunicări Orale în vederea evaluării.

Comitetul Științific își rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite.

Cele mai bune lucrări vor fi acceptate la Secțiunea Comunicări Orale din cadrul Conferinței, iar prezentările vor avea durată maximă de 10 minute și vor fi pre-înregistrate până la o data care va fi comunicată ulterior (ținem cont și de opțiunea autorilor).

 

2. Data limită pentru trimitere Rezumate este 28.02.2022 (ora 24.00).  Se încarcă online folosind formularul de mai jos sau se trimit pe adresa conferinte@arepmf.ro

Rezumatul acceptat de către Comitetul Științific va fi confirmat autorului prin e-mail până la data de 04.03.2022 (ora 24.00).

 

2. Reguli de redactare a Rezumatelor:
•             
limba română, text cu diacritice
•              Times New Roman, font 12, spațiere la un rând
•              textul se va scrie fără alineat de paragraf sau alte indexări
•              textul va conține maxim 300 de cuvinte
•              NU va include bibliografie, grafice, fotografii sau schiţe
•              va include la final 2-3 cuvinte cheie
•              se va respecta următoarea succesiune: titlul, autorii, rezumatul
•              titlul rezumatului va fi scris cu majuscule, pe maxim două rânduri
•              datele de identificare ale autorilor: numele şi prenumele complet, instituţia la care profesează, orașul și țara de resedință, e-mail de contact, telefon contact.
Documentul va fi transmis spre analiză in format word, cu extensia *.DOC sau *.DOCX


3. Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă, în cazul unei lucrări de cercetare, următoarele puncte: • scopul și obiectivele studiului • material şi metode • rezultate și discuții • concluzii

4. Pentru rezumatele acceptate de către Comitetul Științific, primul autor are obligaţia:
- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate
- să confirme că toţi autorii lucrării transmise cunosc şi sunt de acord cu conţinutul rezumatului


Se acceptă doar lucrări nepublicate.
Vor fi acceptate maximum 2 rezumate pentru fiecare prim-autor.

Comitetul Științific își rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite.

Pentru includerea în Programul Conferinței și susținerea Lucrării, primul autor trebuie să se înscrie online pe site-ul www.conferinte-arepmf.ro, să achite taxa de participare și să participe la eveniment.

Rezumatele vor fi incluse în Revista Electronică a Conferinței.
Cele mai bune Prezentări de la Secțiunea Comunicari orală vor fi premiate duminică, 27.03.2022. 

Trimitere rezumate
Trimite rezumat
Incarcare fisier
bottom of page