top of page

COMUNICAT  AREPMF – ALEGERI 2022

Vineri, 02.09.2022 a avut loc Adunarea Generală a AREPMF, în format on-line, cu ocazia organizării Alegerilor AREPMF 2022.

Președintele  Comisiei Electorale  a prezentat lista de candidați validați. Având în vedere că nu au fost ocupate toate posturile pentru CD, Comisia Electorală recomandă reluarea procesului electoral. Președintele AREPMF a supus la vot reluarea procesului electoral, propunere care se  votează în unanimitate. Consiliul Director va desemna o nouă Comisie Electorală care va publica Regulamentul Electoral și Calendarul Alegerilor pe site AREPMF, www.arepmf.ro

COMUNICAT - LISTA FINALĂ DE CANDIDAȚI PENTRU ALEGERILE AREPMF

 

În urmă analizei dosarelor depuse în vederea alegerilor pentru Consiliul Director al AREPMF, Comisia electorală a validat următoatele candidaturi:

 

Pentru funcția de președinte AREPMF 1 post - 1 candidat:

  • Dr. Valeria Herdea

 

Pentru funcția de vicepreședinte AREPMF 3 posturi - 4 candidați:

  • Dr. Ileana Brînză

  • Dr. Carmen Mirăuță

  • Dr. Claudia-Felicia Pop

  • Dr. Carmen-Raluca Ghionaru

 

Pentru funcția de Secretar 1 post - 0 candidați

   

ANUNȚ IMPORTANT

În perioada 10-20 august 2022 Comisia Electorală a primit spre validare următoarele declarații de candidatură depuse în vederea alegerilor organizate în cadrul Adunării Generale a Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie:

11.08.2022 – Dr Ileana Brînză, Brăila, pentru funcția de vicepreședinte AREPMF
12.08.2022 – Dr. Carmen Mirăuță, București, pentru funcția de vicepreședinte AREPMF
19.08.2022 – Dr. Claudia Felicia Pop, Cluj-Napoca, pentru funcția de vicepreședinte AREPMF
20.08.2022 – Dr. Valeria Herdea, București, pentru funcția de președinte AREPMF
20.08.2022 – Dr. Carmen-Raluca Ghionaru, București, pentru funcția de vicepreședinte AREPMF


Contestarea candidaturilor depuse se poate face, conform calendarului electoral, în zilele de 21 și 22 august 2022.

Depunerea contestațiilor se face în scris, prin poșta electronică, la adresa de corespondență: secretariat@arepmf.ro. Mesajul va cuprinde argumentarea contestației sub formă de document pdf semnat olograf sau electronic de către contestatar și atașat emailului.

În perioada 23-25.08.2022 va avea loc evaluarea validității candidaturilor și judecarea contestațiilor de către Comisia Electorală.

Conform calendarului electoral, lista finală a candidaților va fi publicată în data de 25 august 2022.

ANUNT

 

Consiliul Director al AREPMF organizeaza Alegeri pentru noul Consiliu Director, mandatul 2022-2024

Conform Statutului AREPMF, dreptul de vot il  au  medicii membri titulari ai AREPMF cu cotizatia platita la zi
Pot candida pentru a face parte din Consiliul Director, membrii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
• să fie membru titular in organizatie cu o vechime de minim 3 ani;
• să facă dovada plăţii cotizaţiei pe ultimii 3 ani anterior alegerilor.

Declarațiile de candidatură se depun  online pe adresa secretariat@arepmf.ro conform calendarului prevăzut în Regulamentul Electoral aprobat de Consiliul Director al AREPMF:

◦ 10–20.08.2022 - depunerea candidaturilor. Se va trimite pe mail secretariat@arepmf.ro : Curriculum vitae si declaratia de candidatura in care se va mentiona postul pentru care candideaza, motivele pentru care candideaza si angajamentul de a respecta Statutul AREPMF

◦ 21.08.2022 - anuntarea listei de candidati
◦ 21-22.08.2022 – depunerea contestațiilor;
◦ 23-25.08.2022 – evaluarea validității candidaturilor si judecarea contestațiilor 
◦ 25.08.2022 – anuntarea listei finale de candidați pe grupul membrilor AREPMF https://groups.google.com/g/arepmf 

◦ 01.09.2022 - ora 18.30 organizarea alegerilor - primul tur

◦ 02.09.2022 - ora 10.00 organizarea turului 2 daca nu a fost intrunit cvorum la primul tur

Alegerile  se vor desfasura on-line, avand temei legal  Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma ı̂n domeniul sănătăţii.

 

Membrii cotizanți cu cotizația achitată pentru anul 2022 vor primi Convocatorul AG pe mail cu informații legate de conectare, vă rugăm să vă verificați cu atenție mailul inclusiv în SPAM.

Fiecare participant se va loga cu numele și prenumele, precum și cu camera laptopului sau a telefonului deschisă, în măsura posibilităților tehnice.

Rezultatele alegerilor vor fi comunicate pe mail si pe grupul membrilor AREPMF

bottom of page